Як почати торгувати? Перехід до торгів
Ua
En

Місія та завдання

Надійний, технологічний, ефективний та конкурентоспроможний партнер
Місія та завдання

Українська ресурсна біржа створена в період старту в Україні процесів модернізації і підвищення стандартів діяльності організованих товарних ринків, обумовлених набуттям чинності Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Закону України «Про товарні біржі».

З самого початку утворення Української ресурсної біржі її учасниками зроблений акцент на впровадженні сучасних технологій електронних торгових систем організованих ринків, повноцінного використання електронного документообігу при укладанні біржових угод (біржових договорів) та їх виконанні, застосуванні стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Тому, на ключові посади органів управління та системи внутрішнього контролю Української ресурсної біржі обрано спеціалістів з багаторічним досвідом роботи на українському фондовому ринку, його біржовому сегменті.

Місія Української ресурсної біржі – створення надійного, технологічного, ефективного та конкурентоспроможного організованого ринку деревини, сільськогосподарської продукції, паливно-енергетичних ресурсів, сировини, металів та інших видів біржових товарів.

Для реалізації визначеної місії Українська ресурсна біржа виконує наступні завдання:

  • розробка та імплементація недискретних правил і технологій укладання біржових угод, спрямованих на прозоре та конкурентне ціноутворення на біржові товари;
  • створення надійної системи розрахунків за укладеними біржовими договорами, механізмів гарантування та управління ризиками;
  • виявлення та регулювання біржових цін, забезпечення належного рівня ліквідності ринку біржових товарів, допущених до торгівлі на біржі;
  • розширення лінійки біржових товарів та запровадження нових інструментів біржового товарного ринку;
  • створення можливості хеджування для учасників біржових торгів від несприятливих цінових коливань через організацію ринку деривативних контрактів на біржі;
  • забезпечення прозорості біржового ринку шляхом створення чіткої системи розкриття біржової інформації.
Зв’язатися з нами