Як почати торгувати? Перехід до торгів
Ua
En

Загальний порядок акредитації Члена Біржі

Резидентам України
Нерезидентам України

Для набуття статусу члена ТОВ «УРБ» заявнику – резиденту необхідно:

 1. Ознайомитись з: Регламент набуття статусу члена товарної біржі – Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», Публічний договір про надання права здійснювати біржову торгівлю
 2. Заповнити на веб-сайті Біржі за посиланням “Зареєструйтеся” (i.urb.ua/registration) заяву-анкету на набуття статусу члена Біржі, скачати її, підписати і завірити печаткою (за наявності), завантажити відскановану у кольорі заяву-анкету, до якої додати пакет документів згідно переліку (шаблони документів для завантаження), а також сертифікати відкритого ключа особи, яка уповноважена підписувати біржові договори від імені заявника (керівника юридичної особи/ФОП або наділеної правом підпису уповноваженої особи) та осіб, що будуть виконувати повноваження брокера (брокерів)
 3. Отримати на e-mail повідомлення про набуття статусу члена біржі (у разі прийняття рішення Біржовою радою) та електронний ідентифікатор для доступу до персонального кабінету в ЕТС
 4. Сплатити вступний внесок за членство на Біржі згідно виставленого Біржею рахунку
 5. Доставити оригінали документів та належним чином завірені копії (вимоги до завірення), скан-копії яких були завантажені заявником для набуття статусу члена Біржі, на ТОВ «Українська ресурсна біржа», 03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а або Новою поштою (адресна доставка): отримувач – ТОВ «Українська ресурсна біржа», м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14А, тел. (044) 333-96-18 (оплата за рахунок відправника)

Перелік документів для набуття статусу члена біржі

Для юридичної особи
Для ФОП
 1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (витяг має бути виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі).
 2. Статут заявника або документ, що містить код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (опис).
  У разі якщо заявник діє на підставі модельного статуту, то подається рішення засновників про створення товариства, що діє на підставі модельного статуту або рішення учасників про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписані усіма засновниками (учасниками). У рішенні засновників мають бути зазначені відомості про найменування товариства, що діє на підставі модельного статуту, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі), про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів.
 3. Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період.
 4. Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ) або свідоцтво платника єдиного податку.
 5. Наказ (рішення) або інший документ про призначення керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
 6. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника заявника та особи, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори. Якщо паспорт у формі книжечки, до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом керівника/уповноваженої особи заявника.
 7. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником заявника та особою, яка уповноважена від імені юридичної особи укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
 8. Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) заявника, або інший документ, що підтверджує його повноваження.
 9. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник (або не лише керівник) юридичної особи). Якщо паспорт у формі книжечки, до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом керівника/уповноваженої особи заявника/брокера.
 10. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана особою (особами), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не керівник юридичної особи).
 11. Довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів).
 12. Анкета (опитувальник) юридичної особи – клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 13. Довідка про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, що містить схематичне зображення структури власності юридичної особи, на підставі якого Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників.
  Довідка про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (контролерів) повинна бути підписана уповноваженою посадовою особою заявника – юридичної особи та скріплена печаткою (за наявності).
 14. Протокол (Рішення) або витяг з Протоколу (Рішення) про надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини (підписувати договори) та засвідчувати копії статутних та інших документів.
 15. Заява про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю.

Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації

 1. Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (витяг має бути виданий не пізніше, ніж за 1 місяць до його надання Біржі).
 2. Податкова декларація за останній звітний період.
 3. Витяг (свідоцтво) з реєстру платників єдиного податку та витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо заявник є платником ПДВ).
 4. Наказ (рішення) або інший документ про призначення особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
 5. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори. Якщо паспорт у формі книжечки, до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом заявника/уповноваженої особи заявника.
 6. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана заявником та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
 7. Наказ про прийняття на роботу особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-підприємець (або не лише фізична особа-підприємець, або інший документ, що підтверджує його повноваження).
 8. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-підприємець). Якщо паспорт у формі книжечки, до копії паспорту додається копія іншого документу, що посвідчує особу, або копія паспорту у вигляді книжечки, завірена відповідно до вимог біржі, подається до Біржі у вигляді електронного документу у форматі pdf, підписаного кваліфікованим електронним підписом заявника/уповноваженої особи заявника/брокера.
 9. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана особою (особами), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) (якщо повноваження брокера буде виконувати не фізична особа-підприємець).
 10. Нотаріально посвідчена довіреність (довіреності) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів).
 11. Анкета (опитувальник) фізичної особи-підприємця/фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність, (нерезидента України) – клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 12. Заява про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю.

Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації

Шаблони документів для завантаження

Статус члена ТОВ «УРБ» можуть отримати нерезиденти України – юридичні особи та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, які не є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», а також не є особами, до яких застосовано санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішеннями Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань, членом (учасником) яких є Україна, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій.

Для набуття статусу члена ТОВ «УРБ» заявнику – нерезиденту України необхідно:

1) Ознайомитись з: Регламент набуття статусу члена товарної біржі – Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА», Публічний договір про надання права здійснювати біржову торгівлю

2) Заповнити на веб-сайті Біржі за посиланням “Зареєструйтеся” (i.urb.ua/registration) заяву-анкету на набуття статусу члена Біржі, скачати її, підписати і завірити печаткою (за наявності), завантажити відскановану у кольорі заяву-анкету, до якої додати пакет документів згідно переліку наведеного нижче

3) Отримати на e-mail повідомлення про набуття статусу члена біржі (у разі прийняття рішення Біржовою радою) та електронний ідентифікатор для доступу до персонального кабінету в ЕТС

4) Сплатити вступний внесок за членство на Біржі згідно виставленого Біржею рахунку

5) Доставити оригінали документів та належним чином завірені копії, скан-копії яких були завантажені заявником для набуття статусу члена Біржі, на ТОВ «Українська ресурсна біржа»,  03150, м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 14/91, прим. № 39а (044) 333-96-18 (оплата за рахунок відправника)

Перелік документів для набуття статусу члена біржі заявником – нерезидентом України:

1. Документ з торговельного, банківського або судового реєстру тощо, виданий не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів для отримання членства (крім реєстраційного посвідчення) уповноваженим органом іноземної держави, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження.
2. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, номер банківського рахунку.
3. Довідка за підписом уповноваженої особи юридичної особи – нерезидента з печаткою (за наявності) або іншого документу, що містить інформацію про структуру власності такої юридичної особи, на підставі якої (якого) Біржа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), видана не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів заявником.
4. Анкету (опитувальник) нерезидента України – клієнта Біржі на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
5. Трудовий договір (контракт, наказ, протокол, статут або інший документ) керівника юридичної особи та особи, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори, який містить відомості про строк та обсяги його повноважень.
6. Документ, що засвідчує особу керівника юридичної особи / фізичну особу, що здійснює підприємницьку діяльність та особу, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
7. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана керівником юридичної особи/фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність та особою, яка уповноважена від імені заявника укладати, підписувати документи, в тому числі біржові договори.
8. Довіреність на особу, що буде виконувати повноваження брокера, оформленої згідно із законами країни, де особа – нерезидент офіційно зареєстрована (якщо повноваження брокера виконує не керівник/ фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність). Довіреність за змістом повноважень має відповідати типовій довіреності на особу, що буде виконувати повноваження брокера, встановленій Біржею.
9. Документ, що засвідчує особу, що буде виконувати повноваження брокера.
10. Згода-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, підписана брокером (якщо повноваження брокера виконує не керівник).
11. Заява про приєднання до публічного договору про надання права здійснювати біржову торгівлю.

УВАГА! Документи, видані уповноваженими державними органами країни-місцезнаходження нерезидента відповідно до законодавства цієї держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Всі документи, викладені іноземною мовою, надаються до Біржі на мові оригіналу разом з нотаріально завіреним перекладом на українську мову.
Біржа має право вимагати від заявників додаткові документи, у тому числі фінансову звітність, з метою уточнення та/або перевірки достовірності отриманої від них інформації

Шаблони документів для завантаження:

Не знайшли необхідну інформацію?
Звертайтеся до нашої команди експертів. Ми завжди готові вам допомогти і відповісти на всі ваші запитання.
+38 044 333 96 18+38 067-336-20-66+38 050-756-96-18
9:00 - 18:00, Сб-Нд вихідні
Замовити консультацію
Зв’язатися з нами